16. novembar – Međunarodni dan Tolerancije i Dan Tolerancije Srbije!

Dan koji nas podseća i opominje da drugačiji od nas nisu nužno loši ili zli, već samo – drugačiji.

Na današnji dan prije tačno 23 godina članice Ujedinjenih nacija potpisale su Deklaraciju o principima Tolerancije, te je ustanovljen Međunarodni dan Tolerancije, koji se obeležava 16. novembra. UNESCO je Toleranciju definisao kao poštovanje, prihvatanje i uvažavanje bogatstva različitosti u svetskim kulturama, jednostavno – način da budemo ljudi. Da bi Tolerancija postojala, moraju postojati volja i spremnost da se prihvati drugačije od onoga na šta smo navikli ili u šta lično vjerujemo.

Međunarodni dan Tolerancije sve ljude sveta podseća da je poštovanje i uvažavanje razlika uslov mira, stabilnosti i napretka naroda i država.

Mnogo toga može biti različito u odnosu na nas same – mišljenja, uvjerenja, stavovi, religijska pripadnost, društvene razlike, seksualna orijentacija, boja kože, očiju, visina, težina i slično. Potrebno je samo prihvatiti to da nismo svi isti i da je ljepota upravo u tome. Ako je neko drugačiji od nas, on nam samo može proširiti vidike i obogatiti svakodnevnicu.