Forumi/Odbori/Saveti

 • Savet za razvoj Tolerancije:
 • Dragan Pavlović, ekonomista

 

 • Forum žena: 
 • Mirjana Pantović Šarenac, dipl. ekonomista

 

 • Forum penzionera: 
 • Slobodanka Vrhovac, dipl.ekonomista

 

 • Forum mladih:
 • Milena Levajac, dipl.muzičar – violinista

 

 • Odbor za negovanje tradicije NOB-a i NOR-a:
 • Jadranko Milutinović, radnik

 

 • Odbor za zaštitu životne sredine: 
 • Ivanka Bradić, dipl.inž. agroekonomije

 

 • Odbor za pitanja nacionalnih manjina i etničkih grupa:
 • Musab Al Shukeir, politikolog

 

 • Savet za unapređenje položaja Roma:
 • Miloš Vadić, kožarski tehničar

 

 • Savet za bezbednosti i zdravlje na radu:
 • Miodrag Loncović, dipl.inž. tehnologije

 

 • Savet za radnička i sindikalna pitanja:
 • Zoran Ristić, mašinski tehničar

 

 • Savet za pitanja osoba sa invaliditetom:
 • Nebojša Ilić, dipl.inž. mašinstva