103 GODINE od stvaranja Jugoslavije

Svima koji nisu ideološki ostrašćeni, svima koji su voleli i vole svoju državu Jugoslaviju, svima koji se ne odriču istorije, svima koji poštuju tradiciju, svima koji se i danas zalažu za neki oblik državne zajednice jugoslovenskih nacija i država, svima kojima je tolerancija, jednakost i ravnopravnost svih gradjana osnovno načelo zajedničke državne zajednice, svima koji smatraju da zajednička državna zajednica može i treba da opstane jedino kao savez ravnopravnih nacija i država, svima koji su ubedjeni da ta buduća državna zajednica ima smisla samo ako je demokratska i pravno uredjena, ČESTITAMO 103 GODINE od stvaranja Jugoslavije.

Naše su i ova i ona zastava sa petokrakom. Naš je i ovaj i onaj grb sa buktinjama. Naša je i Mojkovačka bitka, i Kajmakčalan, i Neretva, i Sutjeska, i Kozara. Naš je i Gavrilo Princip i Boško Buha. Naš je i Kralj Aleksandar i Maršal Tito. Naše su i Kraljevina SHS, i Kraljevina Jugoslavija, i FNRJ, i SFRJ. Naš je i neki budući savez država, neke nove Sjedinjene Jugoslovenske Države.

I vrlo konkretno, po nama iz Tolerancije Srbije, te
Sjedinjene Jugoslovenske Države trebaju da se formiraju kao dogovor za budućnost Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne Makedonije.

SMRT BANDI, SLOBODA JUGOSLAVIJI!

1.decembar 2021.