1.decembar 1918. – Proglašenje Jugoslavije (tadašnje Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca)

“Da je Jugoslavija zaista bila “tamnica naroda “, onda bi kad su se oslobodili od iste te Jugoslavije ti narodi procvetali u nešto bolje, razvili se u slobodne i slobodarske narode, a ne u narode ispunjene mržnjom i netrpeljivošću jednih prema drugima i sigurno ne bi na ovako besraman način iscrpljivali sami sebe. Slobodna nacija je narod ispunjen ljubavlju, mirom, srećom, pravdom i tolerancijom “. (Laibch)

Svima koji nisu ideološki ostrašćeni, svima koji vole svoju državu Jugoslaviju, svima koji se i danas zalažu za neki oblik državne zajednice jugoslovenskih nacija i država, svima kojima je tolerancija, jednakost i ravnopravnost svih gradjana osnovno načelo zajedničke državne zajednice, svima koji smatraju da zajednička državna zajednica može i treba da opstane jedino kao savez ravnopravnih nacija i država, čestitamo 1. decembar dan ujedinjenja Jugoslovena.

Naše su i Kraljevina SHS, i Kraljevina Jugoslavija, i FNRJ, i SFRJ. Naše su i zastava i grb Kraljevine Jugoslavije i Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Naš je i kralj Aleksandar i Josip Broz Tito. Ako se odreknemo jednog, odrekli smo se i drugog. Mi državu, Jugoslaviju, ne vezujemo za ideologiju, naša ideologija su reči Gavrila Principa: “Ja sam nacionalista Jugosloven i težim za ujedinjenjem svih Jugoslovena u bilo koju državnu formu…”