02.april – Svetski dan osoba sa autizmom

Generalna skupština Ujedinjenih nacija je u decembru 2007. godine, usvojila rezoluciju kojom je 02.april ustanovljen kao Svetski Dan osoba sa autizmom. Za boju autizma odabrana je plava boja. U Evropi pet miliona osoba ima autizam. Za Srbiju nema preciznih podataka, ali prema evidenciji Republičkog udruženja za pomoć osobama sa autizmom, u našoj zemlji oko 2.500 osoba ima autizam. Autizam je kompleksan razvojni poremećaj čiji je uzrok još nepoznat, javlja se do treće godine i češći je kod dečaka, i kod njega je narušen razvoj komunikacije i socijalnih veština. Znakovi i simptomi autizma variraju, kao i njihovi efekti.

Osobe sa autizmom tokom celog života drugačije komuniciraju i doživljavaju svet oko sebe i često se suočavaju sa izolacijom.
One zaslužuju da budu deo društva jednako kao i svi drugi, bez diskriminacije i predrasuda. Zagrljaj može mnogo da promeni! PRIHVATIMO njihovu različitost! Menjajmo stavove!