𝑡𝒆 𝒃𝒐𝒋 𝒔𝒆 𝒅𝒂 𝒔𝒆 𝒗𝒆ž𝒆ő 𝒔𝒂 π’”π’π’‚ΕΎπ’π’π’Ž ΕΎπ’†π’π’π’Ž

Ova fotografija je snimljena 1972 godine, i pokazuje devojku kako puca iz puΕ‘ke njenog momka koji je pao ranjen u borbi protiv Britanske vojske u Severnoj Irskoj. Momak je preΕΎiveo, prebačen na bezbedno mesto, zahvaljujuΔ‡i ΕΎrtvovanju ove devojke koja se borila sa Britancima sve dok je nisu ubili.

Kada je komandir Britanskog bataljona otkrio da se u stvari borio sa ΕΎenom, naredio je da je njegovi vojnici ne dodiruju, i dozvolio Ircima da je uzmu i sahrane. Kasnije su vojnici izveΕ‘tavali da su čuli tog Britanskog komandira kako je rekao: β€œKraljica ne brine o nama onako kako ova ΕΎena brine o svom momku i svojoj zemlji.”
Fotografija je kasnije uzeta kao simbol za dan ΕΎena u Irskoj, zajedno sa izrekom: β€œπ‘΅π’† 𝒃𝒐𝒋 𝒔𝒆 𝒅𝒂 𝒔𝒆 𝒗𝒆ž𝒆ő 𝒔𝒂 π’”π’π’‚ΕΎπ’π’π’Ž ΕΎπ’†π’π’π’Ž. 𝑴𝒐ž𝒆 π’…π’Δ‡π’Š 𝒅𝒂𝒏 π’Œπ’‚π’…π’‚ ć𝒆 𝒐𝒏𝒂 π’ƒπ’Šπ’•π’Š 𝒕𝒗𝒐𝒋𝒆 π’‹π’†π’…π’Šπ’π’ 𝒐𝒓𝒖ž𝒋𝒆.”

Piero LenociΒ