О НАМА

Толеранција Србије је политичка организација која своју идеологију заснива на хуманизму, пацифизму и прагматизму, а на идеолошкој мапи себе дефинишемо као хуманистичку политичку организацију зато што своје  политичко деловање градимо на темељима хуманизма: ТОЛЕРАНЦИЈИ, СОЛИДАРНОСТИ, СЛОБОДИ, ЈЕДНАКОСТИ и РАВНОПРАВНООСТИ. Придржавати се тих начела значи супротставити се мржњи, искључивости, нетрпељивости и сваком другом облику дискриминације. Противимо се сваком облику тоталитаризма и осуђујемо га, без обзира на предзнак (десни или леви), а залажемо за толеранцију и културу политичког дијалога. Политички, заговарамо забрану и одустајање од примене силе или принуде против исказаног мишљења и деловања (уколико оно не искаче из цивилизацијских оквира) појединаца и група само зато што одступају од тренутно важећих система вредности или уверења. Слобода мишљења и расправе мора бити дата, тј. загарантирана свима.

Егзистенцијално, хоћемо толеранцију као начин живљења и гарант слободе свих, дакле и оних, и пре свега оних, чије су мишљење и деловање различити од мог/нашег. Такође, прихватамо “парадокс толеранције”, а то је оправданост ускраћивања и одбијања толеранције према нетолерантнима (насилницима). Толерисати нетолеранцију значило би признати је. Одустајање од законске репресије спрам насилника или заговарача насиља значило би одустајање од слободе, једнакости и правде као темељних друштвених вредности за које се боримо.

Толеранција ће чувати различите етничке идентитете и подстицати заједнички национални – идентитет грађана Републике Србије. Прихватање међунационалних разлика могуће је само полазећи од њиховог разумевања као предности у смислу културно-социјалног богатства заједнице које јој даје њено етноконфесионално шаренило. Сматрамо да је то најбољи гарант развоја и опстанка мултикултурне и вишенационалне заједнице, каква је Србија, и због тога ћемо јачати осећај равноправности, толеранције и припадности заједничкој држави. Смањићемо етничке дистанце и очување посебности ћемо усклађивати са друштвеном интеграцијом припадника националних мањина.  Подржаваћемо и олакшавати рад политичких партија националних мањина и националних савета националних мањина. Стечена колективна права националних мањина нећемо умањивати. Сваки национализам сматраћемо неприхватљивим.